vilkår og betingelser

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FØR DU TILGÅR DENNE HJEMMESIDE:

 1. Mens HUMANfamily har gjort sig alle rimelige bestræbelser på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside var korrekte på tidspunktet for offentliggørelse, skal du være opmærksom på, at HUMANfamily ikke påtager sig ansvar, hvis oplysningerne er ufuldstændige, unøjagtige eller forældede.
 2. HUMANfamily er ikke ansvarlig for indhold eller brug af websteder eller andre meddelelser sendt eller modtaget af dig med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremgår af dette website.
 3. Al nuværende og fremtidig ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder til denne hjemmeside tilhører HUMANfamily og dets licensgivere. Du opnår ikke anden ret over websitet end den begrænsede ret til at bruge websitet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Du accepterer at beskytte HUMANfamily og dets licensgiveres ejendomsret og accepterer straks at underrette HUMANfamily, såfremt du bliver bekendt med en hvilken som helst type af uautoriseret brug eller enhver anden brug af hjemmesiden, der krænker immaterielle rettigheder.
 4. Det er tilladt at udskrive eller downloade oplysninger og indhold fra denne hjemmeside til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug eller til ikke-kommercielt brug i din virksomhed. Du må ikke tilbyde salg, sælge eller distribuere noget eller nogen del af denne hjemmeside eller dens indhold med mindre du har fået skriftlig tilladelse til dette af HUMANfamily. Du må ikke gøre nogen del af denne hjemmeside tilgængelig som en del af en anden hjemmeside, hverken som hyperlink på internettet eller på anden måde, medmindre du har fået skriftlig tilladelse til dette af HUMANfamily. For at ansøge om godkendelse, skal du kontakte HUMANfamily pr. e-mail. Du må ikke bruge HUMANfamily' navn eller misbruge HUMANfamily' brand på nogen måde. Sådan anvendelse eller misbrug afgøres udelukkende af HUMANfamily' skøn.
 5. Du må ikke bruge dette website til ulovlige formål, og du accepterer, at du ikke må sende, anvende, kopiere, poste eller tillade nogen form for posting, som er æreskrænkende eller stødende, eller som er fornærmende, uanstændigt eller i strid med privatlivets fred for enhver person. Du accepterer, at du ikke har ret til at sende uopfordret reklame- eller markedsføringsmateriale, spam eller lignende meddelelser, der kan forstyrre driften af dette website eller andres besøgendes brug af sitet.
 6. HUMANfamily forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, modificere, ændre, suspendere eller permanent afbryde hele eller dele af dette website og at begrænse eller forbyde adgang til den.
 7. Oplysninger, som vi modtager, vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet på anden måde end i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik eller dine instruktioner.
 8. Du accepterer hermed, at holde HUMANfamily skadesløs for omkostninger, krav, tab og skader (herunder juridiske omkostninger), der er afholdt af eller tildelt HUMANfamily som et resultat af dit misbrug af dette website eller dit brud på disse vilkår.
 9. Dette website kan indeholde links til andre websites, som HUMANfamily ikke har kontrol over. HUMANfamily påtager sig ikke ansvar for nøjagtigheden eller andet indhold, eller sikkerheden for enhver aktivitet, der udføres på sådanne websites. Din anvendelse af sådanne websites er på eget ansvar.
 10. Hvis dine handlinger er i strid med disse vilkår kan HUMANfamily suspendere din adgang til dette website og nægte at give dig yderligere adgang hertil.
 11. Dette website er i første omgang leveret til dig gratis uden forpligtelser eller garantier.
 12. Disse vilkår kan ændres af HUMANfamily fra tid til anden. Din brug af denne hjemmeside efter sådanne ændringer udgør din accept af disse ændringer.
 13. Disse vilkår og betingelser samt indholdet af dette website er underlagt dansk lovgivning, hvis domstole har enekompetence.
 14. Har du eventuelle spørgsmål eller forespørgsler i forhold til denne hjemmeside kan du skrive til os på family@humanpixels.com