processen

Vi ønsker at vores kunder føler sig trygge, når de vælger en projektgruppe fra HUMANfamily som leverandører. Derfor er det vigtigt, at vi er angagerede og stiller krav til hinanden.

Vi er omstillingsparate i HUMANfamily. Vi optimerer løbende i forhold til tidens tendenser og de inputs, vi får fra medlemmer og kunder.


01

medlem

Vi søger nye medlemmer til HUMANfamily gennem vores netværk og gennem vores online formular. Alle medlemmer skal gennem et præsentationsmøde med to HUMANfamily medlemmer. Det er vigtigt, at vi har et "face to face" møde med alle nye medlemmer.

ansøg her

We recruit new HUMANfamily members through our network and through this online formular. Every member have to be validated by at least 2 active HUMANfamily members. We follow strict rules to accept new members. It's very important that we have minimum one face to face meeting with the potentiel member. The chemistry between HUMANfamily members and our clients should be lean and aligned.

02

mødet

Idéen om en god kemi, ens værdier og fælles holdninger er vigtig, for at vi kan efterleve de krav, vi har i HUMANfamily. Derfor mødes vi helt uformelt på en café eller i et af vores mødelokaler. Her snakker vi løst og fast om, hvad vi vil opnå i HUMANfamily.

mød familien
03

projekter

I HUMANfamily danner vi projektgrupper, der snakker sammen om potentielle kunder og hvilke projekter, der vil være omlagte at præsentere online. Vi analyserer udvalgte kundegrupper og laver online projektoplæg, som er klar til at blive præsenteret for kunderne.

projekt demo
04

optimering

Vi afslutter hver levering med et opfølgningsmøde, hvor vi gennemgår, hvad der var godt og hvad kunne gøres bedre. Vi optimerer vores samarbejde og projekter, så vi kan vinde flere opgaver sammen.